კატეგორია
ავტობიზნესი არასამეწარმეო საქმიანობა ბიზნეს პერსონა განათლება გარემოს დაცვა გართობა დისტრიბუცია ეკონომიკა ენერგეტიკა ექსპორტი ვაჭრობა იმპორტი ინვესტიცია ინფრასტრუქტურა კვების ინდუსტრია კონსალტინგი კრიპტოვალუტა კულტურა და ხელოვნება მედიცინა მეცნიერება მთავრობა საბავშვო პროდუქცია სამშენებლო სექტორი საოფისე და საოჯახო საქონელი სასარგებლო წიაღისეული სიახლე სოფლის მეურნეობა სპორტი სტარტაპი ტანსაცმელი და აქსესუარები ტელეკომუნიკაცია ტექნოლოგია ტრანსპორტი და გადაზიდვები ტრანსპორტირება ტურიზმი უსაფრთხოება უძრავი ქონება ფარმაცია ფინანსები ღონისძიებების ორგანიზება ჯანდაცვა ჰორეკა

ბანკებში 1.6 მლრდ ლარის დეპოზიტებია დაზღვეული

BM Georgia
114
ბანკებში 1.6 მლრდ ლარის დეპოზიტებია დაზღვეული

მიმდინარე წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 22 676 454 337 ლარს შეადგენს. მათ შორის, ფიზიკური პირების დეპოზიტები 11 815 465 104 ლარია (ეროვნულ ვალუტაში – 2 858 565 660 ლარი, უცხოურ ვალუტაში – 8 956 899 445 ლარის ეკვივალენტი), ხოლო იურიდიული პირების – 10 860 989 233 ლარი (ეროვნულ ვალუტაში – 5 516 704 002 ლარი, უცხოურ ვალუტაში – 5 344 285 230 ლარის ეკვივალენტი).

საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა სულ 1 633 042 796 ლარს შეადგენს, მათ შორის ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულია 985 319 072 ლარის მოცულობის დეპოზიტები, ხოლო უცხოურ ვალუტაში – 647 723 724 ლარის ეკვივალენტი.

საქართველოში მოქმედი 15 კომერციული ბანკისთვის სექტემბრის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ჯამურმა ოდენობამ 1 310 971,21 ლარი შეადგინა, რომელიც ბანკებმა სექტემბერში დაფარეს.